Betingelser

Betingelser for brugen af denne hjemmeside: 

De nedenstående afsnit om brugen af denne hjemmeside gælder hele indholdet af domænenavnet www.4SAPpeople.com, og al korrespondance via e-mail mellem os og dig. 

Læs venligst disse vilkår omhyggeligt, før du bruger denne hjemmeside. Brug af denne hjemmeside indikerer, at du accepterer disse vilkår, uanset om du vælger at registrere dig hos os eller ej. Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår, må du ikke bruge denne hjemmeside, som tilhører 4SAPpeople.com, et brand hos 4peoplesource APS (SE nummer34208999). 

1.. Generelt 

1.1 

Du anerkender, at internettet og hjemmesiden www.4SAPpeople.com fra tid til anden kan være ude af drift i helt eller delvist som følge af, men ikke begrænset til, mekanisk nedbrud, vedligeholdelses-, hardware- eller software opgraderinger, og du anerkender, at 4SAPpeople.com ikke vil blive eller kan holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler under anvendelsen af hjemmesiden. 

1.2 

Du vil kunne få adgang til nogle områder af denne hjemmeside uden at registrere dine oplysninger hos os. Visse områder af denne hjemmeside er kun åbne for dig, hvis du tilmelder dig. 

1.3 

4SAPpeople.com kan revidere det juridiske indhold af denne meddelelse til enhver tid, ved at opdatere denne. Du bør tjekke denne hjemmeside fra tid til anden at revidere den daværende juridiske meddelelse, fordi den er bindende for dig.  

2. Registrering 

Du skal vælge en adgangskode ved afslutningen af ​​registreringen og du må ikke videregive dit password til en anden person. 

3. CV Upload og andre dokumenter 

Hvis du uploader noget CV eller andre dokumenter til 4SAPpeople hjemmeside accepterer og anerkender du, at: 

3.1 

4SAPpeople.com kan sende dokumenterne helt eller delvist til rekrutteringsbureauer og kunder. 

3.2 

4SAPpeople.com har intet ansvar for dig som følge af klausul 3.1. Alle kunder hos 4SAPpeople.com, anses som associerede selskaber og kan gives fuld adgang til de opdaterede Provider Profiler i databasen. 

4.. Ændringer 

4.1 

4SAPpeople.com kan foretage ændringer i eller fjerne nogle af ​​de tjenester, der er beskrevet på denne hjemmeside, til enhver tid uden varsel. 

4.2 

De ydelser, som 4SAPpeople.com tilbyder kandidaterne er helt gratis og 4SAPpeople.com er ikke forpligtet til at opretholde eller fortsætte nogen tjenester, der udbydes til kandidater på denne hjemmeside. 

4.3 

4SAPpeople.com forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser for denne hjemmeside. 

5. Information og e-mails, du sender til os, eller uploader 

5.1 

Du bør sikre, at oplysninger, du sender til os korrekte, og du må ikke sende eller overføre materiale til eller fra dette websted noget  materiale, der er ærekrænkende, uanstændig, usømmeligt, oprørsk, pornografisk, truende, stødende, fornærmende, opildnende til racehad, diskriminerende, skandaløst, provokerende, blasfemisk, i tillidsbrud, i krænkelse af privatlivets fred, som kan forårsage irritation eller ulempe, svigagtigt, der udgør eller opfordrer til adfærd, ville blive betragtet som en strafbar handling, giver anledning til civil ansvar eller på anden måde være i strid med loven eller krænker nogen tredjepart, i Danmark eller noget andet land i verden; der er teknisk skadelig (herunder, uden begrænsning, computer vira, logiske bomber, trojanske heste, orme, skadelige komponenter, ødelagte data eller anden skadelig software eller skadelige data) eller som du ikke har opnået alle nødvendige tilladelser og / eller godkendelser. 

5.2 

Du må ikke misbruge hjemmesiden ved hacking. 

5.3 

4SAPpeople.com vil samarbejde fuldt ud med enhver retshåndhævende myndighed eller dommmerkendelse om at afsløre identiteten eller finde nogen udstationering ethvert materiale, misbruger hjemmesiden eller på anden måde påstås at overtræde loven i strid med punkt 6.1 eller 6.2. 

5.4 

4SAPpeople.com accepterer ikke noget ansvar eller forpligtelse i forhold til brugen af noget CV om dig, som et agentur, arbejdsgiver eller anden tredjepart, videresender til et agentur, arbejdsgiver eller enhver tredjemand, der kommer til dit kendskab, direkte eller indirekte gennem dit brug af denne hjemmeside. 

5.5 

Hvis du ansøger om et job eller jobs, gennem brugen af hjemmesiden, accepterer du at 4SAPpeople.com opbevarer de informationer oplyst af dig, sammen med indholdet af eventuelle e-mails. 

6. Links 

6.1 

4SAPpeople.com giver ingen erklæring om sikkerhed, kvalitet eller anstændighed af nogen hjemmesider, som som kan tilgås via denne hjemmeside. Linkede websites via denne hjemmeside er selvstændige websteder, som 4SAPpeople.com ikke udøver nogen kontrol med, redaktionelt indhold eller anden overvågning. 

6.2 

Følgelig har 4SAPpeople.com intet ansvar for dig, i forbindelse med køb af produkter eller tjenesteydelser fra en sådan linket hjemmeside eller i forbindelse med brugen af ​​personligt identificerbare oplysninger en sådan linket hjemmeside eller dens ejer. Hvis du beslutter at besøge nogen andre websteder der er knyttet til denne hjemmeside, gør du det helt på egen risiko. 

6.3 

Du må ikke linke til denne hjemmeside uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra 4SAPpeople.com. 

6.4 

Hvis du har fået tilladelse til at linke til denne hjemmeside, må du KUN linke til, ikke replikere og kun  på følgende betingelser: 

(A) at du ikke fjerner, forvrænger eller på anden måde ændrer størrelse eller udseende af "4SAPpeople.com"-logoet; 

Hertil

(B) at du ikke opretter en ramme eller en anden browser eller begrænser miljøet omkring denne hjemmeside; 

(C) at du ikke på nogen måde antyder, at 4SAPpeople.com fremhæver produkter eller tjenesteydelser end sit eget; 

(D) at du ikke misbruger din relation med 4SAPpeople.com, informerer eller videregiver falske oplysninger om 4SAPpeople.com. 

7 Copyright 

7.1 

Denne hjemmeside indeholder ophavsretligt beskyttet materiale, varenavne og andre fortrolige oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, design, tekst, software og grafik. Hele indholdet af dette website er beskyttet af loven om ophavsret. 4SAPpeople.com eller dets licensgivere, egen ophavsret og / eller databaserettigheder i udvælgelse, koordinering, opsætning og forbedring af sådant indhold, såvel som i indholdet originalen til det. Du må ikke ændre, udgive, overføre, deltage i overførslen eller salg, skabe afledte værker, eller på nogen måde udnytte noget af indholdet, helt eller delvist, bortset fra det nedenfor. 

7.2 

Du må kun downloade oplysninger fra denne hjemmeside til dit eget personlige brug. Medmindre andet udtrykkeligt er tilladt i henhold til loven om ophavsret, vil ingen ophavsret, offentliggørelse eller kommerciel udnyttelse af downloadet materiale tilladt uden vores udtrykkelige tilladelse og af indehaveren af ​​ophavsretten. I tilfælde af en tilladt kopiering, eller offentliggørelse af ophavsretligt beskyttet materiale, må der ikke ske ændring i varemærke eller i meddelelse om ophavsret. Du anerkender, at du ikke erhverver nogen ejendomsret ved at downloade ophavsretligt beskyttet materiale. 

7.3 

Såfremt du overtræder nogen af ​​vilkårene, vil det medføre inddragelse af din tilladelse til at bruge denne hjemmeside automatisk, og du skal øjeblikkeligt destruere alt overført eller udskrevet fra dette websted. 

8. Vira etc. 

8.1

4SAPpeople.com vil ikke være ansvarlig over for dig eller andre, direkte, indirekte, følgeskader, specielle eller andre skader som følge af transmission fra dette websted til din computer-systemer af vira, orme, trojanske heste eller andre destruktive elementer, uanset årsag, sådan skade omfatte, uden begrænsning, tab af fortjeneste, afbrydelse af drift, eller tab af hele eller en del af et program eller data, uanset hvordan de er lagret, om der er gemt på en computer-system eller andet. 

9. Firmanavne 

9.1

4SAPpeople.com og dets logoer på dette site er handelsnavne for 4peoplesource APS. Du må ikke bruge disse navne eller logoer uden 4peoplesource APS’ skriftlige samtykke. 

10. Hvordan 4SAPpeople.com beskytter og bruger oplysninger, som 4SAPpeople.com har om dig 

10.1

Internettet er ikke et sikkert medium. Dog vil 4SAPpeople.com bestræbe sig på at holde personlige oplysninger, som vi har modtaget fra dig fortrolige og beskyttet. 4SAPpeople.com vil dog videregive personlige oplysninger til rekrutteringsbureauer eller andre arbejdsgivere i situationer, hvor du har udtrykkeligt eller implicit har givet dit samtykke hertil, herunder for eksempel hvis du har indsendt dit CV der indeholder sådanne oplysninger. 

11. Tab som følge af uautoriseret adgang til dine data 

11.1

Du accepterer risikoen for, at data, der sendes elektronisk via denne hjemmeside eller på anden måde, kan opfanges, før den når sit bestemmelsessted eller åbnes af uautoriserede tredjeparter og ulovligt kan udnyttes af sådanne tredjeparter. 4SAPpeople.com kan ikke påtage sig ansvaret for at beskytte mod sådanne handlinger fra tredjepart, og er ikke ansvarlig for nogen direkte, indirekte, følgeskader, specielle eller andre skader som følge af tredjemands aflytning af eller adgangen til oplysninger af enhver art. 

12. Ansvar 

12.1 

4SAPpeople.com udelukker ethvert ansvar, det kan have, at du pådrager dig tort eller andet, som et resultat af din brug af denne hjemmeside eller din accept af en ledig stilling er opnået direkte eller indirekte via denne hjemmeside. 

12.2 

Hvis din brug af materiale på dette websted resulterer i behovet for service, reparation eller rettelse af udstyr, software eller data, så afholder du alle omkostninger deraf. 

12.3 

4SAPpeople.com kan bruge personlige oplysninger oplyst af dig, til at kontakte dig via e-mail, telefon, fax eller e-mail, i forhold til vores tjenester. Ved at acceptere disse betingelser, samtykker du samtidig i at modtage sådanne oplysninger. 4SAPpeople.com kan overføre dine personlige data til andre enheder inden for 4SAPpeople.com gruppen af ​​selskaber og / eller deres associerede selskaber. 

13.. Ansvarsfraskrivelse 

13.1 

Mens 4SAPpeople.com bestræber sig på at sikre, at oplysningerne på denne hjemmeside er korrekte, kan 4SAPpeople.com ikke garanterer at nøjagtigheden og fuldstændigheden af ​​materialet på dette websted. 4SAPpeople.com kan foretage ændringer i materialet på denne hjemmeside til enhver tid uden varsel. Materialet på dette websted kan være forældet, og 4SAPpeople.com har ingen forpligtelse til at opdatere sådant materiale. Bemærk, at du vil være forpligtet til at bruge forsigtighed, sund fornuft og almindelig opmærksomhed, da der er også risici ved at handle med personer eller personer, der handler under falske forudsætninger. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du at alle risici og accepterer, at 4SAPpeople.com ikke er ansvarlig for handlinger eller undladelser foretaget af andre. 

13.2 

4SAPpeople.com er ikke ansvarlig, over for dig, for eventuelle tab eller skade af nogen art, som følge af din brug af denne hjemmeside eller vores tjenester. 

14. Gældende lov 

14.1

Enhver tvist om din brug af dette websted, skal til enhver tid behandles som om det har fundet sted i Danmark, og i alle henseender reguleres af dansk ret og de danske domstole.